اخذ اقامت آلمان

اقامت آلمان از طریق کارآفرینی

کشور آلمان از کشورهای پیشرو در زمینه جذب کارآفرین می باشد که لزوما به دنبال جذب سرمایه داران کلان برای افزایش پویایی اقتصاد خود نیست و به کارآفرینی، ایده های خلاق و پتانسیل کسب و کار در آینده بیش از تزریق پول به چرخه صنعتی خود اهمیت می دهد.

طبق قوانین اقامتی کشور آلمان، هر شخصی با هر ملیت و نژادی می تواند دارای شرکت و کسب و کار در آلمان باشد. به این نوع اقامت، اقامت از نوع کارآفرینی گفته می شود.

اقامت به صورت قانونی زمانی به شخص کارآفرین اهدا می گردد که شروط زیر برآورده شود:

  • منافع اقتصادی یا نیاز بومی برای کسب و کار موردنظر در منطقه جهت جذب سرمایه گذار وجود داشته باشد.
  • پیامدهای مثبت اقتصادی یا ظرفیت بالقوه برای کسب و کار و سرمایه گذاری مورد نظر وجود داشته باشد.
  • تامین مالی کسب و‌ کار و زندگی کارآفرین تضمین شده باشد، یعنی شخص کارآفرین توان مالی اجرای ایده کاری و تامین هزینه های
  • شخصی خود و خانواده اش را دارا باشد.

ثبت شرکت درآلمان

در آلمان آزادی تجاری همگانی وجود دارد. و هر سرمایه گذاری، فارغ از محل زندگی و ملیت می تواند در آلمان شرکت تاسیس کند.

به طور کلی روش های سرمایه گذاری متعددی در آلمان وجود دارد. سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در شرکت های سهامی خاص  و شرکت های مسئولیت محدود سرمایه گذاری نمایند تا میزان مسئولیتشان محدود به میزان آورده شان باشد.

مراحل ثبت شرکت مستقل و اقامت در آلمان:

1) ارائه بیزینس پلان یا طرح توجیهی به اداره اتباع امور خارجه یا سفارت آلمان در ایران به منظور اخذ اقامت یا اجازه کار درآلمان. این طرح باید 2 تا شرط داشته باشد: به کارگیری نیروی انسانی (کارآفرینی)/توجیه اقتصادی برای آن ایالت داشته باشد.

2) به رسمیت شناختن شرکت نزد سردفتردار اسناد رسمی

3) ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

4) ثبت در ادره کسب و کار

5) افتتاح حساب بانکی برای شرکت

مراحل دریافت اقامت:

پس از تایید بیزینس پلان یا طرح توجیهی یک ویزای 3 ماه کاری برای انجام مقدمات ثبت شرکت ارائه می شود و پس از این 3 ماه می توان برای اقامت کوتاه مدت درخواست ویزا کرد و بعد از 3 سال امکان درخواست اقامت به مدت نامحدود وجود دارد.

پس از ثبت شرکت و انجام تعهدات مندرج در طرح توجیهی اقتصادی، امکان ارسال دعوت نامه و همراه بردن سایر افراد خانواده وجود دارد.

Gheidi Law Office

We seek lasting relationship with our clients & we adhere to our principles.

Gheidi Law Office

We are here to assist you to uphold your legal compliance system as you are striving to improve integrity and ethical management while making investment or doing business in the territory of Iran.We pride ourselves on rendering high-quality, rapid and accurate legal services to our clients. Conducting a team-based and creative way of working, we aim to remain approachable and responsible toward our clients, for which distinguished global enterprises have placed us in the position of trust.

No. 317, Padideh Building 47, Sarafraz,
Beheshti (Abbas Abad),
Tehran, Iran- 1587696411

P.O Box 15875-6941

Tel: (+98 21) 88171982- 88173014
Fax: (+98 21) 88540811

 

Email: info@gheidilawoffice.com