نحوه کار ما

اولین مرحله از خدمات ما با جلسه مشاوره برای تعیین استراتژی آغاز می گردد که به صورت حضوری برگزاری شود. جهت برگزاری جلسه خواهشمند است فرم مربوطه را تکمیل نمایید و یا با کارشناسان دفتر تماس بگیرید.

در این جلسات این فرصت برای شما فراهم است که پاسخ تمامی سوالات خود در زمینه مهاجرت به کشور دلخواه را دریافت نمایید، همچنین کارشناسان ما نیز امکان همکاری مشترک با شما را ارزیابی نموده و در صورت نمایل دوجانبه برای ادامه همکاری، قررارداد جهت ارائه خدمات بهینه مناسب با شرایط شما منعقد می گردد.

Gheidi Law Office

We seek lasting relationship with our clients & we adhere to our principles.

Gheidi Law Office

We are here to assist you to uphold your legal compliance system as you are striving to improve integrity and ethical management while making investment or doing business in the territory of Iran.We pride ourselves on rendering high-quality, rapid and accurate legal services to our clients. Conducting a team-based and creative way of working, we aim to remain approachable and responsible toward our clients, for which distinguished global enterprises have placed us in the position of trust.

No. 317, Padideh Building 47, Sarafraz,
Beheshti (Abbas Abad),
Tehran, Iran- 1587696411

P.O Box 15875-6941

Tel: (+98 21) 88171982- 88173014
Fax: (+98 21) 88540811

 

Email: info@gheidilawoffice.com